Bydelsmødre er kvinder med etnisk minoritets-baggrund i udsatte boligområder bliver aktive medborgere og  deres ressourcer kommer i fokus og styrkes til en bedre hverdag og integration for dem selv, deres børn og de kvinder og familier de kommer i kontakt med.

Parabole har udviklet:

  • Logo
  • Materialer
  • Foreningsguider