Den blågrønne ring
er en guide over oplevelser i naturen
og kulturen i Helsingør Kommune.
Guiden er udviklet i et samarbjde mellem Projekt Buster og en række lokale frilufts- og kulturinstitutioner.