Nationalpark Vadehavet

Vadehavet er et unikt naturområde, hvor
tidevandet skaber et dynamisk landskab,
som forandrer sig hver dag.

Vadehavet er Danmarks største.nationalpark, og er af UNESCO udpeget som verdensarv.