Sund Start Sammen

Mødeguiden Sund Start Sammen er udviklet på baggrund af materiale og koncept fra Familie-iværksætterne under
Center for Socialt Ansvar.
Guiden fungerer som værktøj for undervisere i
Odense Kommune og Region Syddanmark under forældreuddannelsesforløbet
Sund Start Sammen.

Sund Start Sammen er et involverende samarbejde på tværs af Odense Kommune og Region Syddanmark med inddragelse af den private og frivillige sektor. Dette er med til at gøre den sundhedsfremmende indsats overfor førstegangsfødende til et samfundsmæssigt anliggende.