Sygeforsikringen ”danmark” er en privat sygesikring, som du kan blive medlem af, hvis du er under 60 og ellers er sund og rask.
Vi laver deres deres medlemsblad d-nyt, årsrapport og foldere.